XEM NHANH THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC

 
XEM NHANH THÔNG TIN CÁC KHÓA HỌC
KHÓA HỌC HỌC PHÍ
ĐÃ BAO GỒM NGUYÊN LIỆU THỰC HÀNH
SỐ BUỔI
 HỌC
SỐ LOẠI
 ĐỒ UỐNG
 ĐƯỢC HỌC
XEM CHI TIẾT
KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1   3.700.000Đ 14 41  
KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+    4.360.000Đ 17 48
KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++    4.990.000Đ 20 54
KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+++    5.190.000Đ 21 55
KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++    6.190.000Đ 23 57
KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT    7.990.000Đ 29 64
KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG 8.990.000Đ 32 70
KHÓA HỌC CHUYÊN KEM CUỘN THÁI LAN  6.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
4.500.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
08 15
KHÓA HỌC CHUYÊN PHA COCKTAIL
6.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
4.800.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
10 20
KHÓA HỌC CHUYÊN LÀM KEM TƯƠI 3.600.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
2.400.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
30 30
KHÓA HỌC CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY   3.600.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
3.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
05 05
KHÓA HỌC CÀ PHÊ ĐÁ XAY - COFFEE TO GO    6.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
5.400.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
10 16
KHÓA NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH TRÊN  CÀ PHÊ - LATTE ART  2.100.000Đ 03 03
KHÓA  BARISTA CHUYÊN NGHIỆP - PRO BARISTA    5.700.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
5.100.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
08 08
KHÓA TRÀ SỮA TRÂN CHÂU & TRÀ SỮA CÁC LOẠI
3.900.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
4.900.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
10 48
 

 
KHÓA PHA CHẾ ĐỒ UỐNG DÀNH CHO TUỔI TEEN 4.500.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
3.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
09 09
KHÓA PHA CHẾ ĐỒ UỐNG DÀNH CHO TUỔI TEEN - Phần II  4.500.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
3.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
06 06
KHOÁ HỌC BIỂU DIỄN TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN 1    4.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
2.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
10 10
KHOÁ ĐÀO TẠO BARTENDER CHUYÊN NGHIỆP   6.000.000Đ 10 10
KHÓA HỌC CHUYÊN CẮT TỈA HOA QUẢ  1.500.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
1.300.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
03 03
KHÓA CHUYÊN KEM TƯƠI & ĐỒ UỐNG MÙA HÈ     4.800.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
3.600.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
06 12
KHÓA PHA CHẾ ĐỒ UỐNG DÀNH CHO BARTENDER NHÍ 1.980.000Đ 06 06
KHÓA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO BARTENDER
3.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
2.400.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
06 06
KHOÁ HỌC COCKTAIL VÀ CÁC MÓN ĂN KÈM   2.400.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
1.900.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
03 06
KHOÁ HỌC THEO MENU - MÔ HÌNH QUÁN CHO GIỚI TRẺ   6.600.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
5.900.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
25 64
KHÓA HỌC ĐỒ UỐNG DÀNH CHO MÙA ĐÔNG    4.000.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN MỚI)
2.900.000Đ (DÀNH CHO HỌC VIÊN CŨ ĐÃ HỌC TẠI TT)
08 16