NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

interbeso / 21/08/2023 / 0
NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Chỉ từ 19.000.000 đ

Bạn sẽ được những gì?

1. Được thiết kế MENU miễn phí

2. Được in tặng MENU (8 tờ khổ A4) Miễn phí

3. Được đào tạo pha chế  các món trong MENU Miễn phí. (Chi tiết đính kèm)

4. Được đào tạo quy trình phục vụ trong quán theo tiêu chuẩn Quốc Tế  Miễn phí

5. Được cập nhật  món mới hàng tháng Miễn phí

6. Không phải trả phần trăm theo doanh thu hàng tháng ( Miễn phí, phí doanh thu )

7. Không phải trả phí giám sát và đào tạo hàng tháng (Miễn phí giám sát và đào tạo).

8. Được tư vấn set up quầy và tư vấn ngày khai trương Miễn phí

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ :

                  093 629 86 89   

Bản quyền trang web thuộc về Interbeso | Cung cấp bởi Design Interbeso

background-image: url(" ");