KHÓA HỌC THÁNG 12/2019 THÁNG 1/2020 THÁNG 2/2020 LINK XEM CHI TIẾT
 PHA CHẾ TỔNG HỢP 1
 PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +
 PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
 02/12 (CA 09H00 - 11H00)
 09/12 (CA 13H30 - 15H30)
 17/12 (CA 13H30 - 15H30)
 23/12 (CA 18H10 - 20H10)

 
 06/01 (CA 09H00 - 11H00)


 
 04/02 (CA 13H30 - 15H30)
 17/02 (CA 18H10 - 20H10)
 28/02 (09H00 - 11H00)


 
 XEM KHÓA TỔNG HỢP 1
 XEM KHÓA TỔNG HỢP 1 +
 XEM KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
TRÀ CHANH  08/12 (CA 08H30 - 16H00)
 22/12 (CA 08H30 - 16H00)
 02/01 (CA 08H30 - 16H00)
 07/01 (CA 08H30 - 16H00)
 13/01 (CA 08H30 - 16H00)
 08/02 (CA 08H30 - 16H00)
 15/02 (CA 08H30 - 16H00)
 XEM KHÓA TRÀ CHANH
 TRÀ SỮA TRÂN CHÂU TƯƠI  02/12 (CA 09H00 - 11H00)
 09/12 (CA 13H30 - 15H30)
 23/12 (CA 09H00 - 11H00)
 06/01 (CA 09H00 - 11H00)
 13/01 (CA 13H30 - 15H30)
 10/02 (CA 09H00 - 11H00)
 17/02 (CA 13H30 - 15H30)
 XEM KHÓA TRÀ SỮA TRÂN CHÂU
CHUYÊN SỮA CHUA  12/12 (CA 13H30 - 15H30)
 25/12 (CA 13H30 - 15H30)
 19/01 (CA 13H30 - 15H30)
 15/01 (CA 13H30 - 15H30)
 12/02 (CA 13H30 - 15H30)
 19/02 (CA 13H30 - 15H30)
 XEM KHÓA SỮA CHUA
 CHUYÊN COCKTAIL  09/12 (CA 16H00 - 18H00)
 23/12 (CA 16H00 - 18H00)
 02/01 (CA 16H00 - 18H00)
 
 10/02 (CA 16H00 - 18H00)
 24/02 (CA 16H00 - 18H00)
 XEM KHÓA CHUYÊN COCKTAIL
 CÀ PHÊ MÁY - PRO BARISTA  11/12 (CA 09H00 - 11H00)
 23/12 (CA 09H00 - 11H00)
 07/01 (CA 09H00 - 11H00)
 13/01 (CA 09H00 - 11H00)
 04/02 (CA 09H00 - 11H00)
 11/02 (CA 09H00 - 11H00)
 18/02 (CA 09H00 - 11H00)
 XEM KHÓA CÀ PHÊ MÁY BARISTA
 CHUYÊN KEM TƯƠI  06/12 (CA 13H30 - 15H30)
 20/12 (CA 13H30 - 15H30)
 05/01 (CA 13H30 - 15H30)
 12/01 (CA 13H30 - 15H30)
 20/02 (CA 13H30 - 15H30)
 27/02 (CA 13H30 - 15H30)
 XEM KHÓA KEM TƯƠI
 CHUYÊN KEM CỨNG  13/12 (CA 15H00 - 17H00)  09/01 (CA 15H00 - 17H00) 20/02 (CA 15H00 - 17H00)  XEM KHÓA KEM CỨNG
 CHUYÊN KEM CUỘN  27/12 (CA 16H00 - 18H00)  09/01 (CA 16H00 - 18H00)  27/02 (CA 16H00 - 18H00)  XEM KHÓA KEM CUỘN
 ĐỒ UỐNG MÙA ĐÔNG  07/12 (CA 09H00 - 16H00)
 21/12 (CA 09H00 - 16H00)
 09/01 (CA 09H00 - 16H00)
 
   XEM KHÓA ĐỒ UỐNG MÙA ĐÔNG

Lưu ý:

 

- Các bạn học viên cần đến Trung tâm trước giờ khai giảng để hoàn thành các thủ tục đăng ký học trước khi bắt đầu vào buổi học đầu tiên của khóa học.

- Interbeso hoan nghênh các bạn đến tham quan và tìm hiểu kỹ về giáo viên, cơ sở vật chất và nội dung các khóa học... trước khi quyết định đăng ký học tại Trung tâm.

- Đối với học viên ở xa hoặc có nhu cầu học cấp tốc để hoàn thành khóa học trước thời hạn, Trung tâm tạo điều kiện cho các bạn đăng ký học thêm ca, thêm buổi để kết thúc sớm khóa học.

 

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HỌC THỬ KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP

         Đối với học viên có nhu cầu học thử KHÓA HỌC PHA CHẾ TỔNG HỢP 1, cần đến Trung tâm để hoàn thành các thủ tục quy định sau:

1. Học viên phải đóng phí học thử: 1000.000Đ (một triệu đồng)

2. Sau khi học thử, nếu học viên muốn đăng ký học KHÓA HỌC PHA CHẾ TỔNG HỢP chính thức thì học phí phải nộp sẽ bằng: Tổng chi phí khóa học trừ đi chi phí học thử.

 

LỊCH HỌC HÀNG NGÀY KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP

Lịch Giảng Dạy có thể thay đổi theo từng tuần nên các bạn học viên cần thường xuyên cập nhật thông tin trên website trước khi đến học:

Website: www.interbeso.vn

Facebook.com/trungtam.interbeso

 

Bản quyền trang web thuộc về Interbeso | Cung cấp bởi Design Interbeso

background-image: url(" ");