LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY

 


TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO

 THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTER

 

LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY

ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN, CŨNG NHƯ VIỆC THỰC HÀNH PHA CHẾ CỦA HỌC VIÊN ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT NHẤT, ĐỀ NGHỊ HỌC VIÊN XEM KỸ LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY TRƯỚC KHI LÊN LỚP.
Lưu ý: Lịch giảng dạy có thể được điều chỉnh về thời gian và số buổi học, vì vậy học viên nên thường xuyên cập nhật thông tin về Lịch Giảng Dạy trên website của Trung tâm trước mỗi buổi học để tránh nhầm lẫn khi đến học.

LỊCH GIẢNG DẠY THÁNG  6 + 7 + 8 NĂM 2016
THỨ NGÀY  CA HỌC KHÓA HỌC NGÀY KG BUỔI HỌC GHI CHÚ
THỨ 3 28/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/6/2016 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/5/2016 B14  
16H - 18H  CHUYÊN CFMÁY & CÀ PHÊ ĐÁ XAY 28/6/2016 B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/5/2016 B9  
THỨ 4 29/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 22/6/2016 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/5/2016 B19  
16H - 18H  CHUYÊN CFMÁY & CÀ PHÊ ĐÁ XAY 28/6/2016 B6  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B22  
THỨ 5 30/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/6/2016 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/5/2016 B15  
16H - 18H  CHUYÊN CFMÁY & CÀ PHÊ ĐÁ XAY 28/6/2016 B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/5/2016 B10  
THỨ 6 1/7/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 22/6/2016 B5  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/5/2016 B20  
16H - 18H  CHUYÊN CFMÁY & CÀ PHÊ ĐÁ XAY 1/7/2016 B8  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B23  
THỨ 7 02/07/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/6/2016 B11  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 4/7/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 22/6/2016 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/5/2016 B21  
16H - 18H  CHUYÊN CFMÁY & CF ĐÁ XAY - CHUYÊN KEM TƯƠI PI 4/7/2016 B9-B1 KG CHUYÊN KEM TƯƠI
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B24+B25  
THỨ 3 5/7/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/6/2016 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/5/2016 B16  
16H - 18H  CHUYÊN CFMÁY & CF ĐÁ XAY - CHUYÊN KEM TƯƠI PI 4/7/2016 B10- B2 KẾT THÚC
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/5/2016 B11  
THỨ 4 06 /07/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 22/6/2016 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/5/2016 B22  
16H - 18H CHUYÊN KEM TƯƠI P1 - ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN P1 4/7/2016 B3 - B1 KT KEM-KG ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B26  
THỨ 5 7/7/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/6/2016 B13  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 12/5/2016 B17  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TUỔI TEEN P1  6/7/2016 B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 31/5/2016 B12  
THỨ 6  08/07/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 22/6/2016 B8  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 18/5/2016 B23  
16H - 18H ĐỒ UỐNG TUỔI TEEN P1  6/7/2016 B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/5/2016 B27+B28  
THỨ 7 9/7/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH