LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY

 


TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO

 THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTER

 

LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY

ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN, CŨNG NHƯ VIỆC THỰC HÀNH PHA CHẾ CỦA HỌC VIÊN ĐẠT HIỆU QUẢ TỐT NHẤT, ĐỀ NGHỊ HỌC VIÊN XEM KỸ LỊCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY TRƯỚC KHI LÊN LỚP.
Lưu ý: Lịch giảng dạy có thể được điều chỉnh về thời gian và số buổi học, vì vậy học viên nên thường xuyên cập nhật thông tin về Lịch Giảng Dạy trên website của Trung tâm trước mỗi buổi học để tránh nhầm lẫn khi đến học.

LỊCH GIẢNG DẠY THÁNG  8  + 9 + 10  + 11 NĂM 2016
THỨ NGÀY  CA HỌC KHÓA HỌC NGÀY KG BUỔI HỌC GHI CHÚ
THỨ 2 8/1/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B18  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B6  
16H - 18H BiỂU DiỄN CƠ BẢN - CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 7/19/2016 B10-B2 KT BiỂU DiỄN CƠ BẢN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B9  
THỨ 3  02/08/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B24+25  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B24+25  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY  7/19/2016 B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B19  
THỨ 4  03/08/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B19  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B7  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY -KEM CuỘN THÁI LAN 8/3/2016 B4-B1  KG KEM CuỘN THÁI LAN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B10  
THỨ 5 8/4/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B26  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B26  
16H - 18H CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY -KEM CuỘN THÁI LAN 8/3/2016 B5-B2 KT CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B20  
THỨ 6 8/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B20  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B8  
16H - 18H KEM CuỘN THÁI LAN - ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 8/5/2016 B3-B1 KG ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B11  
THỨ 7 8/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B27+28  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
THỨ 2 8/8/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B21  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B9  
16H - 18H KEM CuỘN THÁI LAN - ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 8/5/2016 B4-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B12  
THỨ 3 8/9/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/9/2016 B29 KT
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B27+28  
16H - 18H KEM CuỘN THÁI LAN - ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 8/5/2016 B5-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B21  
THỨ 4 8/10/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B22  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B10  
16H - 18H KEM CuỘN THÁI LAN - ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 8/5/2016 B6-B4+B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B13  
THỨ 5 8/11/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11//08/2016 B1 KG
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/12/2016 B29 KT
16H - 18H KEM CuỘN THÁI LAN - ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 8/5/2016 B7-B6+B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B22  
THỨ 6 8/12/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B23  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B11  
16H - 18H KEM CuỘN THÁI LAN - ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 8/5/2016 B8-B8+B9 KẾT THÚC KEM CuỘN- KT Đ/U TEEN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B14  
THỨ 7 8/13/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B2  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
THỨ 2 8/15/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B24+25  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B12  
16H - 18H KEM CuỘN - LATTE ART-BiỂU DiỄN 8/15/2016 B1-B1-B1 KG LATTE ART-BiỂU DiỄN-KEM CuỘN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B15  
THỨ 3  16/08/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B3  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B1 KG
16H - 18H KEM CuỘN - LATTE ART-BiỂU DiỄN 8/15/2016 B2-B2-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B23  
THỨ 4 8/17/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B26  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B13  
16H - 18H KEM CuỘN - LATTE ART-BiỂU DiỄN 8/15/2016 B3-B3-B3 KT LATTE ART
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B16  
THỨ 5 8/18/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B2  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-CHUYÊN CP MÁY 8/18/2016 B4-B4-B1 KG CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B24+25  
THỨ 6 8/19/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B27+28  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B14  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-CHUYÊN CP MÁY 8/18/2016 B5-B5-B2  
18H - 20H NGHỈ DO MƯA BÃO      
THỨ 7 8/20/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B5  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
THỨ 2 8/22/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B29 KT
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B15  
16H - 18H BiỂU DiỄN -KEM CuỘN-CHUYÊN CP MÁY 8/18/2016 B6-B6-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B17  
THỨ 3 8/23/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B3  
16H - 18H BiỂU DiỄN -KEM CuỘN-CHUYÊN CP MÁY 8/18/2016 B7-B7-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B26  
THỨ 4 8/24/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B1 KG
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B16  
16H - 18H BiỂU DiỄN -KEM CuỘN-CHUYÊN CP MÁY 8/18/2016 B8-B8-B5 KT KEM CuỘN- KT CÀ PHÊ MÁY
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B18  
THỨ 5 8/25/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B4  
16H - 18H BiỂU DiỄN + CHUYÊN CPM 8/25/2016 B9- B1 KG CHUYÊN CPM
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B27+28  
THỨ 6 8/26/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 6/22/2016 B2  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B17  
16H - 18H BiỂU DiỄN + CHUYÊN CPM 8/25/2018 B10-B2 KT BiỂU DIÊN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B219  
THỨ 7 8/27/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B8  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
THỨ 2 8/29/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B3  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B18  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-LATTE ART+CCPM 8/25/2018 B1-B1-B1-B3 KG BD-KEM CuỘN-LATTER ART
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B20  
THỨ 3 8/30/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B5  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-LATTE ART+CCPM 8/25/2018 B2-B2-B2-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B29 KT
THỨ 4 8/31/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B19  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-LATTE ART-CCPM 8/29/2016 B3-B3-B3-B5 KT LATTE ART-KT CHUYÊN CPM
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B21  
THỨ 5 9/1/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B6  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN 8/29/2016 B4-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 5/31/2016 B1 KG
THỨ 6 9/2/2016 9H - 11H NGHỈ LỄ QuỐC KHÁNH      
13H30 - 15H30H NGHỈ LỄ QuỐC KHÁNH      
16H - 18H NGHỈ LỄ QuỐC KHÁNH      
18H - 20H NGHỈ LỄ QuỐC KHÁNH      
THỨ 7 9/3/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B11  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
THỨ 2 9/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B5  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B20  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-CHUYÊN CP MÁY 9/5/2016 B5-B5-B1 KG CHUYÊN CPM
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B22  
THỨ 3 9/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B7  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 9/5/2016 B6-B6-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B2  
THỨ 4 9/7/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B21  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 9/5/2016 B7-B7-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B23  
THỨ 5 9/8/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B13  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B8  
16H - 18H BiỂU DiỄN - KEM CuỘN-CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 9/5/2016 B8-B8-B4 KT KEM CuỘN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B3  
THỨ 6 9/9/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B22  
16H - 18H BiỂU DiỄN -CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY 9/5/2016 B9-B5 KT CHUYÊN CÀ PHÊ MÁY
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B24+25  
THỨ 7 9/10/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B14  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN. NGHỈ HỌC      
THỨ 2 9/12/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B8  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B23  
16H - 18H BiỂU DiỄN - LATTE  ART 9/12/2016 B10-B1 KT BiỂU DIÊN-KG LATTE ART
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/13/2016 B26  
THỨ 3 9/13/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B15  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B9  
16H - 18H CHUYÊN KEM TƯƠI P1- LATTE ART 9/13/2016 B1-B2 KG CHUYÊN KEM TƯƠI P1
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B4  
THỨ 4 9/14/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B24+25  
16H - 18H CHUYÊN KEM TƯƠI P1- LATTE ART 9/13/2016 B2-B3 KT LATTE ART
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B27+28  
THỨ5  9/15/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B16  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B10  
16H - 18H CHUYÊN KEM TƯƠI P1- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/15/2016 B3-B1 KT KEM TƯƠI-KG Đ/U TEEN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B5  
THỨ 6 9/16/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B26  
16H - 18H KEM CuỘN- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/16/2016 B1-B2 KG KEM CuỘN THÁI LAN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B29 KT
THỨ 7 9/17/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B17  
  GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
  GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
  GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
THỨ 2 9/19/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B11  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B27+28  
16H - 18H KEM CuỘN - ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/16/2016 B2-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B1 KG
THỨ 3 9/20/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B18  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B11  
16H - 18H KEM CuỘN- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/16/2016 B3-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B6  
THỨ 4 9/21/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B29 KT
16H - 18H KEM CuỘN- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/16/2016 B4-B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B2  
THỨ 5 9/22/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B19  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B12  
16H - 18H KEM CuỘN- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/16/2016 B5-B6  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B7  
THỨ 6 9/23/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B13  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B1 KG
16H - 18H KEM CuỘN- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/16/2016 B6-B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B3  
THỨ 7 9/24/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B20  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
THỨ 2 9/26/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B14  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 7/20/2016 B2  
16H - 18H KEM CuỘN- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/16/2016 B7-B8  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B4  
THỨ 3 9/27/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B21  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B13  
16H - 18H KEM CuỘN- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN 9/16/2016 B8-B9 KT KEM CuỘN- ĐỒ UỐNG TuỔI TEEN
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B8  
THỨ 4 9/28/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B15  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B3  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B1-B1-B1 KG-KG-KG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B5  
THỨ 5 9/29/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B22  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B14  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B2-B2-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B9  
THỨ 6 9/30/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B16  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B4  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B3-B3-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B6  
THỨ 7 10/1/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B23  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
THỨ 2 10/3/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B17  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/23/2016 B5  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B4-B4-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B7  
THỨ 3 10/4/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B24+25  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B15  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B5-B5-B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B10  
THỨ 4 10/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B18  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/23/2016 B6  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B6-B6-B6  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B8  
THỨ 5 10/6/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B26  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B16  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B7-B7-B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B11  
THỨ 6 10/7/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B19  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B7  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B8-B8-B8  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B9  
THỨ 7 10/8/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B27+28  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
THỨ 2 10/10/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B20  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B8  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B9-B9-B9  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B10  
THỨ 3 10/11/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/13/2016 B29 KT
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B17  
16H - 18H BiỂU DiỄN-PC DÀNH CHO SV DU HỌC PI-PRO BARISTA 9/28/2016 B10-B10-B10 KT-KT-KT
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B12  
THỨ 4 10/12/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B21  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B9  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B1-B1 KG-KG
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B11  
THỨ 5 10/13/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B1 KG
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B18  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B2-B2  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B13  
THỨ 6 10/14/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B22  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B10  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B3-B3  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B12  
THỨ 7 10/15/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B2  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
THỨ 2 10/17/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B23  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B11  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B4-B4  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B13  
THỨ 3 10/18/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B3  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B19  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B5-B5  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B14  
THỨ 4 10/19/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B24+25  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B12  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B6-B6  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B14  
THỨ 5 10/20/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B20  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B7-B7  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B15  
THỨ 6 10/21/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B26  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B13  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B8-B8  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B15  
THỨ 7 10/22/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B5  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
THỨ 2 10/24/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B27+28 KT
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B14  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B9-B9  
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B16  
THỨ 3 10/25/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B21  
16H - 18H PC DÀNH CHO SV DU HỌC PII-FLAIR BARTENDER 10/12/2016 B10-B10 KT-KT
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B16  
THỨ 4 10/26/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/26/2016 B29 KT
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B15  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B17  
THỨ 5 10/27/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B22  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B17  
THỨ 6 10/28/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B1 KG
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B16  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B18  
THỨ 7 10/29/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B8  
13H30 - 15H30H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
16H - 18H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
18H - 20H GIÁO VIÊN BẬN.NGHỈ HỌC      
THỨ 2 10/31/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B2  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B17  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B19  
THỨ 3 11/1/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B23  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B18  
THỨ 4 11/2/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B3  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B18  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B20  
THỨ 5 11/3/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B24+25  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B19  
THỨ 6 11/4/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B4  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B19  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B21  
THỨ 7 11/5/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B11  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 11/7/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B5  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B20  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B22  
THỨ 3 11/8/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B26  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B20  
THỨ 4 11/9/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B6  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B21  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B23  
THỨ 5 11/10/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B13  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B27+28  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B21  
THỨ 6 11/11/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B7  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B22  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B24+25 KT
THỨ 7 11/12/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B14  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 11/14/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B8  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B23  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B26  
THỨ 3 11/15/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B15  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B29 KT
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B22  
THỨ 4 11/16/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B9  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B24+25  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/12/2016 B27+28  
THỨ 5 11/17/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B16  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B1 KG
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B23  
THỨ 6 11/18/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B10  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B26  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B29 KT
THỨ 7 11/19/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B17  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 11/21/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B11  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B27+28  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B1 KG
THỨ 3 11/22/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B18  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B2  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B24+25  
THỨ 4 11/23/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B12  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B29 KT
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B2  
THỨ 5 11/24/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B19  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B3  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B26  
THỨ 6 11/25/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B13  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B1 KG PCTH
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B3  
THỨ 7 11/26/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B20  
13H30 - 15H30H NGHỈ HỌC      
16H - 18H NGHỈ HỌC      
18H - 20H NGHỈ HỌC      
THỨ 2 11/28/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B14  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B2  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B4  
THỨ 3 11/29/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 10/13/2016 B21  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/16/2016 B4  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/5/2016 B27+28  
THỨ 4 11/30/2016 9H - 11H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 8/29/2016 B15  
13H30 - 15H30H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 9/28/2016 B3  
16H - 18H        
18H - 20H PCTH1, 1+, 1++, 1+++, 1++++, PCTH ĐẶC BiỆT 11/18/2016 B5