LỊCH KHAI GIẢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

 

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO

 THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTER


LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5 - 2016THỨ 5 NGÀY 5 - 5 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC KEM TƯƠI - PHẦN 1 "

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC

Để xem chi tiết KHÓA HỌC


THỨ 5  NGÀY 5 - 5 - 2016  KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY  " 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 5 BUỔI - 5 NGÀY LIÊN TỤC 
   Để xem chi tiết KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY

 THỨ 4 NGÀY 11 - 5 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 ( THỨ 2-4-6 )
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

 THỨ 5 NGÀY 12 - 5 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 13 GIỜ 30 - 15 GIỜ 30 ( THỨ 3-5-7 )
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

THỨ 5 NGÀY 12 - 5 - 2016 KHAI GIẢNG "KHÓA PHA CHẾ ĐỒ UỐNG TUỔI TEEN - PHẦN 1"
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 9 BUỔI - 9 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học

THỨ 5  NGÀY 12 - 5 - 2016  KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY  " 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 5 BUỔI - 5 NGÀY LIÊN TỤC 
   Để xem chi tiết KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY

 THỨ 4 NGÀY 18 - 5 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 13 GIỜ 30 - 15 GIỜ 30 ( THỨ 2-4-6 )
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆ

THỨ 4 NGÀY 25 - 5 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC KEM TƯƠI - PHẦN 1 "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết KHÓA HỌC

THỨ 4  NGÀY 25 - 5 - 2016  KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY  " 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 5 BUỔI - 5 NGÀY LIÊN TỤC 
   Để xem chi tiết KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY


LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6 - 2016

THỨ 4 NGÀY 01 - 6 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC KEM TƯƠI - PHẦN 1 "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết KHÓA HỌC

THỨ 4  NGÀY 01 - 6 - 2016  KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY  " 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 5 BUỔI - 5 NGÀY LIÊN TỤC 
   Để xem chi tiết KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY

THỨ 4  NGÀY 8 - 6 - 2016  KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ ĐỒ UỐNG TUỔI TEEN - PHẦN I " 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 9 BUỔI - 9 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học

THỨ 4 NGÀY 8 - 6 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC KEM TƯƠI - PHẦN 1 "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết KHÓA HỌC

 THỨ 5 NGÀY 9 - 6 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 09 GIỜ 00 - 11 GIỜ 00 ( THỨ 3-5-7 )
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

THỨ 2 NGÀY 20 - 6 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC KEM TƯƠI - PHẦN 1 "
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 3 BUỔI - 3 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết KHÓA HỌC

THỨ 2  NGÀY 20 - 6 - 2016  KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY  " 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 5 BUỔI - 5 NGÀY LIÊN TỤC 
   Để xem chi tiết KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY


 THỨ 4 NGÀY 22 - 6 - 2016 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT "
CA 09 GIỜ 00 - 11 GIỜ 00 ( THỨ 2-4-6 )

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+

 
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

THỨ 2  NGÀY 27 - 6 - 2016  KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ ĐỒ UỐNG TUỔI TEEN - PHẦN I " 
CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 9 BUỔI - 9 NGÀY LIÊN TỤC
Để xem chi tiết khóa học


THỨ 2  NGÀY 27 - 6 - 2016  KHAI GIẢNG " KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY  " 

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 HỌC 5 BUỔI - 5 NGÀY LIÊN TỤC 

   Để xem chi tiết KHÓA HỌC CÀ PHÊ MÁY


THÔNG TIN CẦN LƯU Ý!

Học viên có thể đăng ký học KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 theo thời gian yêu cầu, học tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, ngày học từ 1 đến 3 Ca. Chi tiết xem tại Trung tâm. Trung tâm INTERBESO chỉ có một ĐỊA CHỈ DUY NHẤT tại Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội. Chuyên gia pha chế đồ uống quốc tế - Nghệ nhân Bàn tay vàng NGUYỄN THẾ HÙNG chỉ duy nhất dạy tại Trung tâm INTERBESO, không dạy cho bất kỳ đơn vị nào khác trong thời điểm hiện tại.

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO 

Địa chỉ DUY NHẤT: Số nhà 10, Hẻm 267/2/33, Ngách 267/30, Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội. 

Tel : 04 627 33 95004 627 33 950       

Hotline : 0904 236 0150904 236 015   

Email: ttgpduqt@interbeso.vn      

Website: www.interbeso.vn     

Facebook/trungtam.interbeso 

Xem sơ đồ chỉ dẫn địa chỉ dưới đây: