LỊCH KHAI GIẢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

 

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO

 THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTER


 


LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 - 2017


THỨ 2 NGÀY 6 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG KHÓA HỌC " ĐỒ UỐNG DÀNH CHO NGÀY 14/2"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 1 BUỔI DUY NHẤT

CHI TIẾT KHÓA HỌC ĐANG CẬP NHẬT

THỨ 3 NGÀY 7 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA BARISTA CHUYÊN NGHIỆP - PRO BARISTA"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC LIÊN TỤC 8 BUỔI
Để xem chi tiết khóa học

THỨ 3 NGÀY 7 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC CHUYÊN CÁC LOẠI KEM TƯƠI - PHẦN 1"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC LIÊN TỤC 3 BUỔI
Để xem chi tiết khóa học

THỨ 3 NGÀY 7 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC CHUYÊN KEM CUỘN THÁI LAN"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC LIÊN TỤC 8 BUỔI
Để xem chi tiết khóa học


THỨ 6 NGÀY 17 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC ĐỒ UỐNG DÀNH CHO NGÀY 8/3"


CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 1 BUỔI DUY NHẤT

CHI TIẾT KHÓA HỌC
- ĐANG CẬP NHẬT


THỨ 2 NGÀY 20 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC CHUYÊN SỮA CHUA XÀO"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00

CHI TIẾT KHÓA HỌC ĐANG CẬP NHẬT


THỨ 2 NGÀY 20 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC BARTENDER BIỂU DIỄN CƠ BẢN 1"


CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 10 BUỔI LIÊN LỤC


Để xem chi tiết khóa học

 THỨ 2 NGÀY 27 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG " 

CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 ( THỨ 2-4-6)

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++ 
  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++

  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

 Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG


THỨ 3 NGÀY 28 - 2 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA CHUYÊN KEM TƯƠI VÀ ĐỒ UỐNG MÙA HÈ"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 6 BUỔI LIÊN LỤC

Để xem chi tiết khóa học


LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 - 2017
 

 THỨ 6 NGÀY 03 - 3 - 2017 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG "

CA 13 GỜ 30 - 15 GIỜ 30 THỨ (2-4-6)

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG


THỨ 2 NGÀY 6 - 3 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA BARISTA CHUYÊN NGHIỆP - PRO BARISTA"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC LIÊN TỤC 8 BUỔI
Để xem chi tiết khóa học


THỨ 4 NGÀY 8 - 3 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC CHUYÊN KEM CUỘN THÁI LAN"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC LIÊN TỤC 8 BUỔI
Để xem chi tiết khóa học


THỨ 2 NGÀY 20 - 3 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC CHUYÊN CÁC LOẠI KEM TƯƠI - PHẦN 1"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC LIÊN TỤC 3 BUỔI
Để xem chi tiết khóa học


THỨ 2 NGÀY 20 - 3 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA BARISTA CHUYÊN NGHIỆP - PRO BARISTA"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC LIÊN TỤC 8 BUỔI
Để xem chi tiết khóa học


THỨ 5 NGÀY 23 - 3 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC CHUYÊN SỮA CHUA XÀO"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00

CHI TIẾT KHÓA HỌC ĐANG CẬP NHẬT

 THỨ 3 NGÀY 28 - 3 - 2017 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG "

CA 13 GIỜ 30 - 15 GIỜ 30 THỨ (3-5-7)

Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++
Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT
Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG


THỨ 6 NGÀY 31 - 3 - 2017 KHAI GIẢNG "KHÓA HỌC BARTENDER BIỂU DIỄN CƠ BẢN 1"

CA 16 GIỜ 00 - 18 GIỜ 00 - HỌC 10 BUỔI LIÊN LỤC

Để xem chi tiết khóa học


LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4 - 2017 

 

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/new.gif THỨ 7 NGÀY 01 - 4 - 2017 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG "

CA 9 GIỜ 00 - 11 GIỜ 00 THỨ 3-5-7

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNGhttp://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/new.gif THỨ 3 NGÀY 18 - 4 - 2017 KHAI GIẢNG " KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1+ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 +++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP 1++++ ; PHA CHẾ TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG ; ĐẶC BIỆT BỔ SUNG "

CA 18 GIỜ 10 - 20 GIỜ 10 THỨ 3-5-7

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1
http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpgĐể xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1+++
http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP 1++++

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg  Để xem chi tiết KHÓA TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT

http://interbeso.vn/TWFiles/TA_DINH_TRUNG/nhan%20vao%20day.jpg Để xem chi tiết khóa TỔNG HỢP ĐẶC BIỆT BỔ SUNG


THÔNG TIN CẦN LƯU Ý
 

Học viên có thể đăng ký học các KHÓA PHA CHẾ TỔNG HỢP 1 theo thời gian yêu cầu, học tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, ngày học từ 1 đến 3 Ca. Chi tiết xem tại Trung tâm. Trung tâm INTERBESO chỉ có một ĐỊA CHỈ DUY NHẤT tại Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội. Chuyên gia pha chế đồ uống quốc tế - Nghệ nhân Bàn tay vàng NGUYỄN THẾ HÙNG chỉ duy nhất dạy tại Trung tâm INTERBESO, không dạy cho bất kỳ đơn vị nào khác trong thời điểm hiện tại.

 
ĐỊA ĐIỂM HỌC TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ INTERBESO 

Địa chỉ DUY NHẤT: Số nhà 10, Hẻm 267/2/33, Ngách 267/30, Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội. 

Tel : 043 847 14 15   ;  04 627 33 950 (đang sửa đường dây)  

Hotline : 0904 236 015

Email: ttgpduqt@interbeso.vn      

Website: www.interbeso.vn     

Facebook/trungtam.interbeso 

Xem sơ đồ chỉ dẫn địa chỉ dưới đây: