THỦ TỤC HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

 

  CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG CHỈ

- HỌC VIÊN THAM GIA HỌC VÀ HOÀN THÀNH 100% THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA  CÁC KHOÁ HỌC SẼ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM INTERBESO (CHỨNG NHẬN BẰNG TIẾNG  ANH : CERTIFICATE OF  COMPETENCE)