LỚP PHA CHẾ VÀ BIỂU DIỄN TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN 1

 

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ

THE INTERNATIONAL BEVERAGE SOLUTION CENTER

LỚP PHA CHẾ VÀ BIỂU DIỄN CƠ BẢN 1

( Dành cho nhân viên bar pha chế chuyên )

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHA CHẾ BIỂU DIỄN CƠ BẢN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

*********

                                            ĐANG CẬP NHẬT